Med Growing for Good initiativerne investerer Spier i læring, der giver både medarbejdere og lokalsamfund mulighed for at skabe en positiv social og miljømæssig forandring.

Tree-preneurs

Dyrkning af træer i bytte for livsforandrende støtte

Spier leverer jord, faciliteter og en leder til at drive Tree-Preneurs i Western Cape. Projektet lærer medlemmer af fattige lokalsamfund, hvordan man dyrker oprindelige planter. Når de kimplanter, de har fået til at pleje, er store nok, byttes de med madkuponer, tøj, cykler, uddannelsesmæssig støtte og andre nødvendigheder.

Sisonke Social Circus

Social sammenhængskraft gennem performance og leg

Spier stiller lokaler til rådighed til Sisonke Social Circus, der tilbyder en gratis scenekunstuddannelse til børn fra meget forskellige baggrunde. Cirkuset fremmer samhørighed, sammenhængskraft og integration, samtidig med at børnene opøver færdigheder som teamwork, balance og koordinering.

Harambee Youth Employment Accelerator

Opkvalificering og arbejde til arbejdsløse unge

Spier rekrutterer personale på grundniveau gennem Harambee, et initiativ, der opkvalificerer og hjælper arbejdsløse unge fra dårligt stillede baggrunde ind i deres første job. Vi arbejder tæt sammen med Harambee om at sprede initiativet i Western Cape.

Eagle Encounters

Beskyttelse af dyrelivet gennem uddannelse

Spier støtter Eagle Encounters med gratis adgang til jord, elektricitet og vand. Projektet, der arbejder med bevarelse af rovfugle og uddannelse om rovfugle, har hjemme på Spier, hvor besøgende kan interagere med fuglene og lære om, hvordan disse storslåede dyr holder økosystemerne sunde og i balance.

Love The Land

Vi inspirerer personalet til at gøre en positiv forskel

Fordi alle medarbejdere er ambassadører for Spier og vores værdier, deltager hvert nyt medlem i vores team i et fem-dages kursus, der gennemgår miljømæssige og sociale emner. Kurset giver en forståelse af den rolle, vores medarbejdere kan spille i en global verden, og opfordrer dem til at skabe en positiv og meningsfuld indvirkning som "forandringsagenter".

Pinotage Youth Development Academy

Praktisk erfaring til nytilkommere i vinindustrien

Spier deltager som arbejdsgiver i Pinotage Youth Development Academy, som arbejder for at uddanne og ansætte dårligt stillede unge i vinindustrien. De unge for praktisk erhvervserfaring hos Spier i forskellige dele af virksomheden. I gennemsnit oplærer vi fire studerende pr. modul gennem hele programmets varighed.