Spier stiller lokaler til rådighed til Sisonke Social Circus, der tilbyder en gratis scenekunstuddannelse til børn fra meget forskellige baggrunde. Cirkuset fremmer samhørighed, sammenhængskraft og integration, samtidig med at børnene opøver færdigheder som teamwork, balance og koordinering.

FORRIGE NÆSTE