Spier leverer jord, faciliteter og en leder til at drive Tree-Preneurs i Western Cape. Projektet lærer medlemmer af fattige lokalsamfund, hvordan man dyrker oprindelige planter. Når de kimplanter, de har fået til at pleje, er store nok, byttes de med madkuponer, tøj, cykler, uddannelsesmæssig støtte og andre nødvendigheder.

Tree-preneurs giver over 100 mennesker fra nogle af Western Capes fattigste lokalsamfund mulighed for at ændre deres liv. I alderen fra 5 til 93 lærer Tree-preneurs, hvordan man tager sig af oprindelige træer og planter. De får kimplanter, de skal pleje; når disse har nået 30 cm., kan de byttes til værdikuponer til mad, tøj, landbrugsvarer, værktøjer, cykler eller støtte til uddannelse.

Treepreneurs blev oprindeligt startet i KwaZulu-Natal provinsen af Wildlands Conservation Trust. Nu opererer Tree-preneurs i mere end 24 lokalsamfund over hele landet. Som en del af sit mijø- og samfundsmæssige engagement tog Spier sammen med Wildlands initiativ til at lancere Tree-preneurs i Western Cape i 2009. Spier gav projektet en base på gården, hvorfra den kunne operere, og gratis vand og elektricitet.

Drivkraften bag Tree-preneurs er Lesley Joemat, en Spier-medarbejder, der har opbygget et personligt forhold til dyrkere i otte fattige lokalsamfund over hele provinsen, herunder Blikkiesdorp, Kalkfontein, Lynedoch, Meerlust, Heather Park, Tafelsig, Nagenoeg og Klapmuts. Lesley besøger dem ugentligt for at distribuere kimplanter, containere, jord og kompost og for at give gode råd om dyrkning af træer.


Som ringe i vandet

De varer, der udveksles med dyrkerne i bytte for træer - uanset om det er cykler til dem uden transportmuligheder, eller uddannelsesmæssig støtte til dem, der kæmper for at betale skolegebyrer - åbner muligheder, yder støtte og tænder en gnist af inspiration. Projektet styrker miljøbevidsthededen i de lokalsamfund, hvor dyrkerne bor; det giver også andre mulighed for at gøre en positiv forskel. Et stærkt eksempel på dette er Tannie Babs Visagie, en Tree-preneur fra Heather Park, der driver et suppekøkken. Hun bruger de værdikuponer, som hun optjener fra sine træer, til at købe mad for til forældreløse børn. Siden hun kom med i projektet i 2011, har hun byttet 5600 træer, herunder 500 spekboomplanter, der i øjeblikket udstilles på verandaerne på Spier Hotel.

Samarbejde om økologisk genopretning

Tree-preneurs løfter ikke bare de lokalsamfund, hvor projektet opererer. Gennem nøglesamarbejder har projektet vidtrækkende indvirkninger på Stellenboschs miljø.

Projektet støtter Stellenbosch River Collaborative (et partnerskab med flere interessenter, der har til formål at genoprette Eerste-flodens opland) gennem etablering af et team, der for øjeblikket rehabiliterer Plankenbrug gennem rydning af invasiv vegetation og plantning af oprindelige flodplanter.

Western Cape Tree-preneurs har dyrket 25.000 oprindelige træer siden projektet begyndte i provinsen. 10.000 af disse er blevet doneret til Stellenbosch kommunes Million Trees-initiativ. Disse er blevet plantet i dårligt stillede områder i Stellenbosch, der har brug for grønne områder, mens flodplanterne er blevet plantet som en del af Plankenbrugs rehabilitering.

FORRIGE NÆSTE